Posts

Showing posts from August, 2018

Bengkel Asas Faham Faraidh

Image
<> Tarikh : 7 Oktober 2018, Ahad

<> Masa : 8.00 pagi – 4.00 petang

<> Tempat : Akademi Alif, Kota Damansara

<> Yuran : RM 50 sahaja

<> Pengajar : Ustaz Hilmi Haniz, penulis buku Fajar Faraidh tauliah MAIS

PENGENALAN

Ilmu harta pusaka Islam atau ilmu faraidh merupakan satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam sehinggakan dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran dalam surah an-Nisaa’. Begitu juga saranan daripada Baginda SAW kepada kita untuk mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain.

Disebabkan masih ramai dikalangan umat Islam yang tidak mengetahui ilmu faraidh atau kurang kefahaman mengenainya maka Akademi Alif akan menganjurkan bengkel sehari berkenaan ilmu faraidh.

OBJEKTIF BENGKEL FAHAM FARAIDH

<> Menyebarkan pengetahuan tentang ilmu Faraid.
<> Memberi kefahaman mengenai pembahagian harta secara adil menurut syariat Islam.
<> Memudahkan kefahaman dan mengingati ilmu Faraidh dengan kaedah Fajar
<> Meningkatkan keyakinan …

Bengkel Pertengahan Pengiraan Faraidh

Image
<> Tarikh : 14 Oktober 2018, Ahad

<> Masa : 8.00 pagi – 4.00 petang

<> Tempat : Akademi Alif, Kota Damansara

<> Yuran : RM 50 sahaja

<> Pengajar : Ustaz Hilmi Haniz, penulis buku Fajar Faraidh, bertauliah MAISPENGENALAN

Penguasaan ilmu faraidh terletak kepada kemahiran pemahaman dan pengiraan seorang. Sesuatu masalah faraidh tidak akan selesai jika seseorang itu hanya mahir kefahaman sahaja tanpa pengiraan.

Dalam memantapkan penguasaan kemahiran matematik dalam menyelesaikan

Bengkel Lanjutan Faham Faraidh

Image
(Bagaimana penyelesaian masalah Faraidh kematian ahli waris bersama dalam kebakaran)
Tarikh       : 21 Oktober 2018, Ahad

Masa        : 8.00 pagi – 4.00 petang

Tempat     : Akademi Alif, Kota Damansara, PJ

Yuran       : RM 50

Pengajar   : Ustaz Hilmi Haniz, Penulis buku Fajar Faraidh, bertauliah MAIS


PENGENALAN

Bengkel Lanjutan ini akan diadakan untuk mendalami lagi ilmu Faraidh serta memperbanyakkan latihan ahli waris dan pengiraan.

Bengkel ini khusus kepada peserta yang telah menyertai Bengkel Asas Faham Faraidh yang terdahulu. Namun kepada yang telah faham tentang faraidh pun boleh menyertainya.


OBJEKTIF BENGKEL LANJUTAN FAHAM FARAIDH
 Memahami pengetahuan mendalam tentang ilmu Faraidh. Mempertingkat cara mengenali ahli waris yang berhak Menajamkan kemahiran Kaedah Fajar Menambah kemahiran pengiraan bahagian ahli waris
KANDUNGAN BENGKEL

Ulangkaji
<> Ahli Waris yang berhak
<> Latihan Ulangkaji
<> Pengiraan ahli Fardhu
<> Pengiraan ahli 'Asobah

Bengkel Lanjutan
<> Ma…

Bengkel Munasakhat Mudah

Image
Munasakhat Mudah dengan menggunakan Excel

Tarikh : 28 Oktober 2018, Ahad 

Masa : 8.00 pagi - 4.00 petang

Tempat : Akademi Alif, Petaling Jaya

Yuran : RM 50 sahaja

PENGENALAN

Munasakhat ialah kematian berlapis, iaitu perpindahan bahagian pusaka ahli waris kepada ahli warisnya yang lain kerana harta pusaka tidak sempat dibahagikan

Contohnya Zaid mati meninggalkan isteri dan dua anak lelaki. Sebelum sempat harta Zaid dibahagikan, isterinya mati meninggalkan dua anak lelaki tadi dan ibunya. Kemudian ibu si isteri pula meninggal dunia. 

Masalah munasakhat merupakan suatu masalah yang perlu diambil perhatian yang memerlukan siasatan ahli waris yang terperinci serta melibatkan pengiraan yang panjang dan teliti.

Kesilapan yang dilakukan sama ada dalam penentuan ahli waris atau pun semasa pengiraan dilakukan mengakibatakan pembahagian kepada ahli waris menjadi tidak tepat

MASALAH DAN PENYELESAIAN

Antara masalah yang berlaku semasa pengiraan ialah faktor masa. Ya, memang betul, untuk menyelesaikan kes mun…