Kuliah Ma'al Hijrah - Ilmu Mawarith Memakmurkan Keluarga (Ilmu Pembahagian Harta Pusaka)
PENDAHULUAN 

Segala pujian bagi Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita nabi Muhammad dan serta para sahabat dan ahli keluarga baginda yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. 

Dengan kesedaran serta rasa kasih dan sayang pada masyarakat, Akademi Alif, Kota Damansara mengambil inisiatif untuk menganjurkan satu kuliah khas yang dapat membantu mempertingkatkan dan mengembangkan tentang Ilmu Mawarits / Faraidh


OBJEKTIF KULIAH

 1. Menyampaikan ilmu Al-Mawarits kepada masyarakat muslim khususnya di Malaysia agar dapat diterapkan ilmu ini di dalam keluarga masing-masing.
 2. Memberi kefahaman kepada masyarakat muslim bahawa ilmu Al-Mawarits adalah proses penentuan hak waris sebelum pembahagian harta warisan dan ianya perlu disegerakan.
 3. Sebagai modul pendidikan bagi para akedemik, asatizah dan masyarakat umum. 
 4. Memperluaskan ilmu ini untuk menjadi Modul Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim.


BIODATA PENYAMPAI KULIAH


Nama Penuh : Us.H.Mhd Jabal Alamsyah
Jawatan : 

 1. Pendiri, Pembina dan Trainer Majelis Al-Mawarits , Bogor Indonesia 
 2. Penasihat Pembimbing Fiqh Al-Mawarits ( Pusat Di Pulau Pinang, Malaysia ) 


Asas Pendidikan Al-Mawarits :

 1. Anak Murid Al Fudhail Us.Imam Malik Nasirin ( Syarajah Al- Mirats System, Gontor
 2. Syeikh Dr. Atia Abdul Maujud ( Fiqh Al-Mawarits, Univ Al-Azhar Cairo )
 3. Us. Dr Abdurrahman Haqqi ( Sistem Pewarisan Islam dan sebelum Islam, UNISSA Brunei )
 4. Kelulusan : Ijazah Usuluddin Al- Azhar Cairo 
 5. Candidate Master UNISSA Brunei 

LOKASI AKADEMIComments